วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ชมพู่ก่อนบ่าย กับ จียอนเต้นน่ารักมาก สุดๆ