วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หนึ่งโชว์ที่น่าแชร์จาก "ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนด์ ซีซั่น 3"